top of page

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik u aangeven dat de eventuele gegevens die ik van u en door u krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens (AVG) ben ik, Sonja Venhuizen, psychodynamisch kind- en jongerencoach en eigenaresse van praktijk Stralend Jezelf, gevestigd te Dronten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67819907

Persoonsgegevens

 

Doel van verwerking
Contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en sociale media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening.
Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt (of het nu om coachtrajecten, workshops, KRAGT-training of welke dienst ook van praktijk Stralend Jezelf gaat) dan vraag ik om meer gegevens.  D.m.v. een inschrijfformulier en tijdens een oriëntatiegesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die in dat verband nodig of nuttig zijn.

Het te volgen traject wordt daarna via een overeenkomst vastgelegd waarbij beide gezaghebbende ouders van kinderen onder de 16 moeten tekenen. Met deze overeenkomst tekent u ook voor deze privacyverklaring. De overeenkomst wordt toegevoegd aan het dossier.

 

Het dossier van uw kind bestaat uit:

  • Het intakeformulier

  • De overeenkomst

  • Aantekeningen

  • Tekeningen e.d.

  • Updates per mail

  • Gespreksverslagen die op verzoek zijn gemaakt

Al deze gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging


Bij wet wordt van mij verlangd dat ik uw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
 

Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt.

 

Niet digitale gegevens

Gegevens (aantekeningen, tekeningen) die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare kast, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

 

Delen van gegevens

Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

  

Uw rechten

Ik respecteer uw privacy rechten vanuit mijn professionele ethiek en zal eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen.

bottom of page