top of page

Werkwijze

Hoe en wanneer?

Stralend jezelf zijn, lekker in je vel zitten, zelfvertrouwen en opkomen voor jezelf en rust in je hoofd…

Dat blijkt voor veel kinderen en jongeren moeilijker dan gedacht. Als ouder(s) kun je je soms machteloos voelen. Je kan je vinger er niet op leggen, wat er precies speelt. Je merkt dat je kind zich anders gedraagt, niet lekker in z’n vel zit en zich terugtrekt. Het enigste wat je graag wil, is je kind gelukkig zien. Ik kan daarbij helpen!

In mijn praktijk Stralend Jezelf help ik kinderen en jongeren sociaal vaardiger te worden en emotioneel sterker.

Ik werk psychodynamisch, dat wil zeggen; dat we vanuit de hulpvraag naar de kern van het probleem gaan. We plakken geen pleisters op de situatie, maar gaan vanuit de kern van het probleem een doel stellen.

Van situatie naar de kern

Psychodynamica is in moderne bewoording het krachtenspel van zelfbeeld, verlangens en emoties. Hier leert het kind met aandacht en op open wijze naar zichzelf te kijken en veranderingen te bewerkstelligen. Zo krijgt het kind inzicht in zijn eigen proces. Tijdens de weg naar het vastgestelde doel traint het kind vaardigheden waar het kind zijn hele leven iets aan heeft.

Een groter geheel

Ieder kind maakt deel uit van een groter geheel, van een gezin, familie, klas, school, vrienden etc. Ook wel systemen genoemd.

Tussen de leden van het systeem speelt, veelal onbewust, de dynamiek een belangrijke rol. Hierdoor ontstaan patronen die in sterke mate bepalend zijn voor het individuele gedrag. De plek die een kind binnen een systeem inneemt heeft invloed op het hoe het kind zich voelt en gedraagt.

 

Tijdens een opstelling, met behulp van (Playmobil of houten) poppetjes ontstaat er meer inzicht in de dynamiek van een systeem. Als dit zichtbaar wordt kan er meestal al snel een positieve verandering plaatsvinden voor het kind en vaak ook voor het hele gezin! Vanuit de systemische basisprincipe kijken en ervaren we wat er nodig is voor de ontwikkeling van het kind.

 

Tijdens sessies werk ik met verschillende gesprekstechnieken, spelvormen, visualisaties en creatieve werkvormen.

Stap voor stap

Als we het coachingstraject beginnen bekijken we hoe lang dit traject gaat duren, dit is namelijk van verschillende factoren afhankelijk. Iedere hulpvraag, ieder kind en iedere situatie is weer anders. Processen hebben tijd nodig, processen moeten eigen gemaakt worden. Ik bied graag een coaching traject aan dat helemaal aansluit op de persoonlijke vraag, wensen en behoeftes van de jongere . Alleen dan krijg je het beste resultaat! 

Stap 1: telefonische kennismaking

Tijdens ons telefonisch kennismakingsgesprek vraag ik je kort te vertellen waarvoor je belt. Ik licht mijn werkwijze toe en samen kijken we of het aanbod van mijn praktijk aansluit bij jullie vraag. Als dit de hulp is die je zoekt, plannen we een intakegesprek.

 

Voorafgaand aan dit intakegesprek ontvang je een vragenformulier. Ook stuur ik de algemene voorwaarden die horen bij een coachingtraject en informatie over hoe ik als coach met je persoonlijke gegevens omga. Graag ontvang ik het vragenformulier per e-mail retour minimaal een dag voor het intakegesprek.

Stap 2: intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maak ik persoonlijk kennis (bij voorkeur) met beide ouders/verzorgers en kind en maken we de hulpvraag helder. Ik kom voor dit gesprek graag bij jullie thuis. Als dit lastig is spreken we af in mijn praktijkruimte. Wij nemen het ingevulde vragenformulier door tijdens dit gesprek. 

Voor jongeren van 16 jaar en ouder stemmen we samen af welke aanpak betreft de

intake wenselijk is. 

Stap 3: het coachingstraject

In de eerste coachingsessie maken we het doel nog specifieker. Daarmee gaan we stapsgewijs aan het werk samen. 

Het benodigde aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en het te bereiken doel. Vaak starten we wat intensiever en bouwen we het gedurende het traject weer af. Indien er een andere expertise nodig is voor de coachvraag dan verwijs ik door of werk ik samen. Ik coach nooit langer dan noodzakelijk en effectief is.

Stap 4: afronding & evaluatie

Tijdens het evaluatiegesprek kijken we terug op het proces en staan we stil bij jouw ontdek-, leer- en groeimomenten. 

Jij bent je bewust van je eigen groei. We kijken vooruit hoe je jouw nieuwe inzichten en geleerde dingen met vertrouwen kan inzetten in jouw dagelijks leven.

Indien nodig plannen we een terugkom moment.

bottom of page